..
19 იანვარი / 18:36
შალვა ნათელაშვილი
..
19 იანვარი / 18:36
შალვა ნათელაშვილი

..
19 იანვარი / 18:36
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
19 იანვარი / 18:36
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
19 იანვარი / 18:36
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
19 იანვარი / 18:36
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
19 იანვარი / 18:36
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
19 იანვარი / 18:36
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
19 იანვარი / 18:36
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
19 იანვარი / 18:36
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
19 იანვარი / 18:36
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
19 იანვარი / 18:36