..
05 ივლისი / 19:56
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
05 ივლისი / 19:56
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
05 ივლისი / 19:56
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
05 ივლისი / 19:56
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
05 ივლისი / 19:56
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
05 ივლისი / 19:56
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
05 ივლისი / 19:56
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
05 ივლისი / 19:56
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
05 ივლისი / 19:56
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
05 ივლისი / 19:56
მთავარი
23.06.2021

გილოცავთ ლომისობას. გფარავდეთ, გაძლიერებდეთ!!!

სრულად