..
01 ივლისი / 08:30
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
01 ივლისი / 08:30
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
01 ივლისი / 08:30
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
01 ივლისი / 08:30
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
01 ივლისი / 08:30
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
01 ივლისი / 08:30
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
01 ივლისი / 08:30
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
01 ივლისი / 08:30
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
01 ივლისი / 08:30
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
01 ივლისი / 08:30
მთავარი
29.04.2021

 

ტარიფი განახევრებულია! ქუთაისში ჩვენი ბრძოლის შედეგად სტუდენტებისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 50% შეღავათი დაწესდა!
სრულად