..
30 ნოემბერი / 04:34
შალვა ნათელაშვილი
..
30 ნოემბერი / 04:34
შალვა ნათელაშვილი

..
30 ნოემბერი / 04:34
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
30 ნოემბერი / 04:34
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
30 ნოემბერი / 04:34
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
30 ნოემბერი / 04:34
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
30 ნოემბერი / 04:34
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
30 ნოემბერი / 04:34
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
30 ნოემბერი / 04:34
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
30 ნოემბერი / 04:34
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
30 ნოემბერი / 04:34
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
30 ნოემბერი / 04:34
მთავარი