ახალი ამბები
მილიარდებია შემოსული და არავინ იცის სად წავიდა


,,ეს ყველაფერი შეჭამეს მთავრობებმა 25 წლის მანძილზე“

,,მილიარდებია შემოსული და არავინ იცის სად წავიდა“

,,განადგურებული გერმანია ფეხზე 2,5, მილიარდმა დააყენა, ჩვენ 20 მილიარდი გვაქვს ვალად აღებული“
| ბეჭდვა |