ახალი ამბები
არა მხოლოდ ერთპარტიული, ერთპიროვნული დიქტატურის დამყარებას აპირებენ. ამან გამოიწვია მოლაპარაკებების ჩაშლა _ გიორგი გუგავა
..
| ბეჭდვა |