ახალი ამბები
5/27/2021
.. გაზზე ტარიფის უკანონო მომატება მიღებული იქნა ამ უცხვირ-პირო ადამიანის ნარმანიას მიერ, რომელიც დავალებებს იღებს ენერგომაფიის მიერ, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან
| ბეჭდვა |