ახალი ამბები
საცხონებელი ამბავია ელისაშვილ-ზარქუასგან
..
ამბები ბიძინას ბუტკიდან... დიდი ბრძოლის, შრომისა და თავგანწირვის შედეგად ზარქუა - ელისაშვილმა (ფერი ფერსაო) დიდი სიხარულით ამცნეს სრულიად დუნიას და მის პესიონერებს საცხონებელი ამბავი: რომ დღეიდან პესიონერებს, თუ ოჯახის შემოსავლის მქონე წევრი თავებში ჩაუდგება ნაცვლად 36% სა 34 %-ად მისცემენ სესხს (არადა ოჯახის წევრებს რომ არა აქვთ შემოსავალი მიტომ იღებენ პენსიონერები სესხს) და მთავარი, თუ პენსიონერი გარდაიცვლება სესხს თურმე არ მოითხოვენ (აღსრულების მექანიზმი არ არსებობს თორემ მიქელ გაბრიელსაც დააყადაღებდნენ) აწი ინატრეთ პენსიაში გასვლა. ამდენ თაღლითს როგორ უძლებს ეს ქვეყანაა. გიორგი გუგავა
FaceBook Twitter Google