პარტიის შესახებ
პარტიის ისტორია
13.09.2018
პარტიის ისტორია

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია წარმოადგენს მემარცხენე-ცენტრისტულ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომელიც ჩამოყალიბდა 1996 წელს და მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის, მოქმედი კანონმდებლობის, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების და საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის წესდების შესაბამისად.
სრულად