პროგრამა
საპენსიო რეფორმა

- პენსია გაორმაგდება;
- საპენსიო სესხეზე გაუქმდება საპროცენტო განაკვეთი;
- გაიცემა მეცამეტე პენსია;
- მამაკაცები და ქალები 60 წლის ასაკში გავლენ პენსიაზე.
| ბეჭდვა |