ახალი ამბები
კრემლიდან დანიშნული მეფისნაცვალი ცდილობს ქვეყანაში დაამყაროს დიქტატურა, რაც არ გამოუვა. _ გიორგი გუგავა


კრემლიდან დანიშნული მეფისნაცვალი ცდილობს ქვეყანაში დაამყაროს დიქტატურა, რაც არ გამოუვა. _ გიორგი გუგავა
| ბეჭდვა |