ახალი ამბები
,,ყველა გაკოტრებულ დიქტატორს და რეჟიმის მეთაურს ბოლოს, მართვის ბერკეტად რჩება რესპრესია"_ შალვა ნათელაშვილი

,,ყველა გაკოტრებულ დიქტატორს და რეჟიმის მეთაურს ბოლოს, მართვის ბერკეტად რჩება რესპრესია, დაპატიმრება და მის მიერ შეკოწიწებული სასამართლო, რომელიც თიხის ფეხებზე დგას" _ შალვა ნათელაშვილი
| ბეჭდვა |