ახალი ამბები
სოლოლაკის თავმოჭრილ მმართველს ერთადერთ მფარველად პუტინი დარჩა

სოლოლაკის თავმოჭრილ მმართველს ერთადერთ მფარველად პუტინი დარჩა
| ბეჭდვა |