ახალი ამბები
დღეს მთავარი ამოცანაა ერის და სახელმწიფოს მკვლელი სამპროცენტიანი ოლიგარქიის მოცილება

დღეს მთავარი ამოცანაა ერის და სახელმწიფოს მკვლელი სამპროცენტიანი ოლიგარქიის მოცილება
| ბეჭდვა |