ახალი ამბები
მისასალმებელია, თუ სავლე პავლედ გადაიქცევა

მისასალმებელია, თუ სავლე პავლედ გადაიქცევა
| ბეჭდვა |