ახალი ამბები
რაც მწარედ დაიწყებენ კბენას, მით მწარედ მოხვდებათ მუშტი 31 ოქტომბერს


შალვა ნათელაშვილი:
მმართველი ოლიგარქიული დაჯგუფება შევიდა შემოდგომის ბუზობის სტადიაში. რაც მწარედ დაიწყებენ კბენას, მით მწარედ მოხვდებათ მუშტი 31 ოქტომბერს, ხოლო შემდგომ აუცილებლად დაისჯება ყველა ის სახელისუფლებო სუბიექტი, ვინც კრიმინალების და ,,შპანის“ ორგანიზებას ახდენს, ოპოზიციურ ძალებზე თავდასასხმელად.
| ბეჭდვა |