..
16 ოქტომბერი / 16:25
შალვა ნათელაშვილი
..
16 ოქტომბერი / 16:25
შალვა ნათელაშვილი

..
16 ოქტომბერი / 16:25
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
16 ოქტომბერი / 16:25
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
16 ოქტომბერი / 16:25
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
16 ოქტომბერი / 16:25
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
16 ოქტომბერი / 16:25
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
16 ოქტომბერი / 16:25
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
16 ოქტომბერი / 16:25
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
16 ოქტომბერი / 16:25
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
16 ოქტომბერი / 16:25
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
16 ოქტომბერი / 16:25