..
10 მაისი / 23:11
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
10 მაისი / 23:11
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
10 მაისი / 23:11
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
10 მაისი / 23:11
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
10 მაისი / 23:11
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
10 მაისი / 23:11
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
10 მაისი / 23:11
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
10 მაისი / 23:11
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
10 მაისი / 23:11
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
10 მაისი / 23:11
მთავარი
10.05.2021
ლეიბორისტები გერმანიისგან ომში საქართველოსთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვენ
სრულად
ვიდეოები