..
05 აგვისტო / 14:43
შალვა ნათელაშვილი
..
05 აგვისტო / 14:43
შალვა ნათელაშვილი

..
05 აგვისტო / 14:43
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
05 აგვისტო / 14:43
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
05 აგვისტო / 14:43
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
05 აგვისტო / 14:43
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
05 აგვისტო / 14:43
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
05 აგვისტო / 14:43
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
05 აგვისტო / 14:43
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
05 აგვისტო / 14:43
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
05 აგვისტო / 14:43
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
05 აგვისტო / 14:43
მთავარი