..
17 აპრილი / 09:06
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
17 აპრილი / 09:06
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
17 აპრილი / 09:06
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
17 აპრილი / 09:06
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
17 აპრილი / 09:06
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
17 აპრილი / 09:06
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
17 აპრილი / 09:06
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
17 აპრილი / 09:06
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
17 აპრილი / 09:06
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
17 აპრილი / 09:06
მთავარი
15.04.2021
ლეიბორისტები, ნამახვარჰესთან დადებულ კონტრაქტის გაუქმების მოთხოვნით სასამართლოში ჩივიან.
სრულად
ვიდეოები