..
28 სექტემბერი / 23:38
შალვა ნათელაშვილი
..
28 სექტემბერი / 23:38
შალვა ნათელაშვილი

..
28 სექტემბერი / 23:38
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
28 სექტემბერი / 23:38
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
28 სექტემბერი / 23:38
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
28 სექტემბერი / 23:38
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
28 სექტემბერი / 23:38
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
28 სექტემბერი / 23:38
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
28 სექტემბერი / 23:38
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
28 სექტემბერი / 23:38
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
28 სექტემბერი / 23:38
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
28 სექტემბერი / 23:38