წესდება
ეროვნულ უმცირესობათა პოლიტიკური ჩართულობის უზრუნველმყოფელი  სამოქმედო გეგმა
07.08.2019

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

შესავალი

წინამდებარე სამოქმედო გეგმა არის საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის შიდა-პარტიული დოკუმენტი, რომელიც მიზნად ისახავს პარტიის საქმიანობაში ეროვნული უმცირესობების ჩართვას და პარტიის გააქტიურებას კულტურულად და ეთნიკურად მრავალფეროვანი ჯგუფების და თემების მიმართ. სამოქმედო გეგმით ასევე გათვალისწინებულია ლეიბორისტული პარტიის ხელმძღვანელი სტრუქტურების ინფორმირებულობის გაზრდა ეროვნულ უმცირესობათა ეფექტური მართვის საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ.

სრულად
ლეიბორისტული პარტიის ქალთა ორგანიზაციის წესდება
07.08.2019

 

ლეიბორისტული პარტიის ქალთა ორგანიზაცია დაარსდა 2002 წელს, ხოლო 1014 წელს განიცადა რეორგანიზაცია.

ორგანიზაციის ძირითადი მიზნები:

საქართველოში გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების ხელისშეწყობა; პარტიის წევრების კომპეტენციის გაღრმავებას გენდერულ საკითხებში; გენდერული ბალანსის დაცვა პარტიის  წევრებსა და თანამშრომლებს შორის;

სრულად
ლეიბორისტული პარტიის წესდება..
22.06.2018

 

რეგისტრირებულია ცვლილებებით

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს

საჯარო რეესტრის ეროვნული

სააგენტოს მიერ

--------წლის----------------------

#------- გადაწყვეტილებით

 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის

წ ე ს დ ე ბ ა

სრულად