პროგრამა
დიდგორის დეკლარაცია 2016 წელი
13.09.2018
დიდგორის დეკლარაცია
2016 წელი
ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ
ჩვენს უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს ქვეყნის თავდაცვის გაძლიერება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ამისთვის სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიური ფონის მომზადება, როგორც საშინაო ასევე, საერთაშოროსო ასპარეზზე.
სრულად
ცხრა ნაბიჯი გამარჯვებისკენ  2013 წელი
13.09.2018
ცხრა ნაბიჯი გამარჯვებისკენ
2013 წელი
1. საქართველოს პრეზიდენტად შალვა ნათელაშვილის არჩევა იქნება დემოკრატიის, მშვიდობის, სიმართლის, ქვეყნის ეროვნული და ტერიტორიული გამთლიანების, თითოეულ ადამიანზე, ოჯახზე, ეთნიკური და რელიგიური კუთვნილების მიუხედავად სახელმწიფო ზრუნვის გარანტია.  აქტიურად დაიწყება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის შემომტკიცების, მოძმე აფხაზ და ოს ხალხთან შერიგების პროცესი.
2. შეწყდება საქართველოში ზესახელმწიფოთა დაპირისპირება, ქვეყანა გადაიქცევა მსოფლიო პოლუსების თანამშრომლობის სივრცედ.
სრულად
მეტეხის ვალდებულება 2012 წელი
13.09.2018
მეტეხის ვალდებულება
2012 წელი

ერისა და ბერის წინაშე ვიღებ პასუხისმგებლობას, რომ ქართველ ხალხათან ერთად ავაშენებ ჭეშმარიტად ეროვნულ-ინტერნაციონალურ, სამართლიან სახელმწიფოს, სადაც ხელისუფლება იქნება თქვენი მსახური და არა მოძალადე.

ვალდებულება
საკონსტიტუციო გარდაქმნის შესახებ:

- დაუყოვნებლივ გავაუქმებ არსებულ საპრეზიდენტო ინსტიტუტს.
- გაუქმდება ის ანტიეროვნული კანონმდებლობა, რომელიც დღეს მოქმედებაშია.
სრულად