..
28 თებერვალი / 16:01
შალვა ნათელაშვილი
..
28 თებერვალი / 16:01
შალვა ნათელაშვილი

..
28 თებერვალი / 16:01
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
28 თებერვალი / 16:01
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
28 თებერვალი / 16:01
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
28 თებერვალი / 16:01
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
28 თებერვალი / 16:01
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
28 თებერვალი / 16:01
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
28 თებერვალი / 16:01
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
28 თებერვალი / 16:01
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
28 თებერვალი / 16:01
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
28 თებერვალი / 16:01
მთავარი
20.11.2020

გიორგი გუგავა, ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური მდივანი:

_ ბანკში შევარდნილი, სამართლიანი სოციალური მოთხოვნების დამყენებელი დაკავებულის სამართლებრივ დაცვას ჩვენს თავზე ვიღებთ.
სრულად
ვიდეოები