..
30 ნოემბერი / 02:56
შალვა ნათელაშვილი
..
30 ნოემბერი / 02:56
შალვა ნათელაშვილი

..
30 ნოემბერი / 02:56
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
30 ნოემბერი / 02:56
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
30 ნოემბერი / 02:56
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
30 ნოემბერი / 02:56
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
30 ნოემბერი / 02:56
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
30 ნოემბერი / 02:56
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
30 ნოემბერი / 02:56
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
30 ნოემბერი / 02:56
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
30 ნოემბერი / 02:56
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
30 ნოემბერი / 02:56
მთავარი