..
16 ოქტომბერი / 17:05
შალვა ნათელაშვილი
..
16 ოქტომბერი / 17:05
შალვა ნათელაშვილი

..
16 ოქტომბერი / 17:05
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
16 ოქტომბერი / 17:05
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
16 ოქტომბერი / 17:05
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
16 ოქტომბერი / 17:05
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
16 ოქტომბერი / 17:05
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
16 ოქტომბერი / 17:05
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
16 ოქტომბერი / 17:05
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
16 ოქტომბერი / 17:05
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
16 ოქტომბერი / 17:05
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
16 ოქტომბერი / 17:05