..
30 ნოემბერი / 05:08
შალვა ნათელაშვილი
..
30 ნოემბერი / 05:08
შალვა ნათელაშვილი

..
30 ნოემბერი / 05:08
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
30 ნოემბერი / 05:08
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
30 ნოემბერი / 05:08
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
30 ნოემბერი / 05:08
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
30 ნოემბერი / 05:08
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
30 ნოემბერი / 05:08
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
30 ნოემბერი / 05:08
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
30 ნოემბერი / 05:08
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
30 ნოემბერი / 05:08
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
30 ნოემბერი / 05:08