..
23 სექტემბერი / 19:03
შალვა ნათელაშვილი
..
23 სექტემბერი / 19:03
შალვა ნათელაშვილი

..
23 სექტემბერი / 19:03
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
23 სექტემბერი / 19:03
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
23 სექტემბერი / 19:03
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
23 სექტემბერი / 19:03
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
23 სექტემბერი / 19:03
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
23 სექტემბერი / 19:03
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
23 სექტემბერი / 19:03
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
23 სექტემბერი / 19:03
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
23 სექტემბერი / 19:03
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
23 სექტემბერი / 19:03
ვიდეოები