..
29 სექტემბერი / 19:07
შალვა ნათელაშვილი
..
29 სექტემბერი / 19:07
შალვა ნათელაშვილი

..
29 სექტემბერი / 19:07
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
29 სექტემბერი / 19:07
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
29 სექტემბერი / 19:07
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
29 სექტემბერი / 19:07
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
29 სექტემბერი / 19:07
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
29 სექტემბერი / 19:07
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
29 სექტემბერი / 19:07
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
29 სექტემბერი / 19:07
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
29 სექტემბერი / 19:07
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
29 სექტემბერი / 19:07