..
16 ოქტომბერი / 16:34
შალვა ნათელაშვილი
..
16 ოქტომბერი / 16:34
შალვა ნათელაშვილი

..
16 ოქტომბერი / 16:34
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
16 ოქტომბერი / 16:34
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
16 ოქტომბერი / 16:34
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
16 ოქტომბერი / 16:34
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
16 ოქტომბერი / 16:34
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
16 ოქტომბერი / 16:34
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
16 ოქტომბერი / 16:34
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
16 ოქტომბერი / 16:34
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
16 ოქტომბერი / 16:34
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
16 ოქტომბერი / 16:34
მთავარი