..
10 მაისი / 22:38
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
10 მაისი / 22:38
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
10 მაისი / 22:38
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
10 მაისი / 22:38
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
10 მაისი / 22:38
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
10 მაისი / 22:38
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
10 მაისი / 22:38
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
10 მაისი / 22:38
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
10 მაისი / 22:38
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
10 მაისი / 22:38
მთავარი
29.04.2021

 

ტარიფი განახევრებულია! ქუთაისში ჩვენი ბრძოლის შედეგად სტუდენტებისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 50% შეღავათი დაწესდა!
სრულად
ვიდეოები