..
19 იანვარი / 17:37
შალვა ნათელაშვილი
..
19 იანვარი / 17:37
შალვა ნათელაშვილი

..
19 იანვარი / 17:37
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
19 იანვარი / 17:37
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
19 იანვარი / 17:37
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
19 იანვარი / 17:37
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
19 იანვარი / 17:37
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
19 იანვარი / 17:37
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
19 იანვარი / 17:37
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
19 იანვარი / 17:37
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
19 იანვარი / 17:37
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
19 იანვარი / 17:37