..
16 ოქტომბერი / 15:46
შალვა ნათელაშვილი
..
16 ოქტომბერი / 15:46
შალვა ნათელაშვილი

..
16 ოქტომბერი / 15:46
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
16 ოქტომბერი / 15:46
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
16 ოქტომბერი / 15:46
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
16 ოქტომბერი / 15:46
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
16 ოქტომბერი / 15:46
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
16 ოქტომბერი / 15:46
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
16 ოქტომბერი / 15:46
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
16 ოქტომბერი / 15:46
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
16 ოქტომბერი / 15:46
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
16 ოქტომბერი / 15:46