..
28 იანვარი / 20:06
შალვა ნათელაშვილი
..
28 იანვარი / 20:06
შალვა ნათელაშვილი

..
28 იანვარი / 20:06
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
28 იანვარი / 20:06
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
28 იანვარი / 20:06
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
28 იანვარი / 20:06
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
28 იანვარი / 20:06
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
28 იანვარი / 20:06
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
28 იანვარი / 20:06
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
28 იანვარი / 20:06
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
28 იანვარი / 20:06
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
28 იანვარი / 20:06
მთავარი