..
10 მაისი / 21:59
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
10 მაისი / 21:59
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
10 მაისი / 21:59
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
10 მაისი / 21:59
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
10 მაისი / 21:59
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
10 მაისი / 21:59
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
10 მაისი / 21:59
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
10 მაისი / 21:59
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
10 მაისი / 21:59
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
10 მაისი / 21:59
ვიდეოები