..
10 მაისი / 22:24
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
10 მაისი / 22:24
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
10 მაისი / 22:24
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
10 მაისი / 22:24
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
10 მაისი / 22:24
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
10 მაისი / 22:24
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
10 მაისი / 22:24
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
10 მაისი / 22:24
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
10 მაისი / 22:24
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
10 მაისი / 22:24
მთავარი
ვიდეოები