..
03 აგვისტო / 07:14
შალვა ნათელაშვილი
..
03 აგვისტო / 07:14
შალვა ნათელაშვილი

..
03 აგვისტო / 07:14
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
03 აგვისტო / 07:14
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
03 აგვისტო / 07:14
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
03 აგვისტო / 07:14
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
03 აგვისტო / 07:14
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
03 აგვისტო / 07:14
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
03 აგვისტო / 07:14
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
03 აგვისტო / 07:14
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
03 აგვისტო / 07:14
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
03 აგვისტო / 07:14