..
16 იანვარი / 14:57
შალვა ნათელაშვილი
..
16 იანვარი / 14:57
შალვა ნათელაშვილი

..
16 იანვარი / 14:57
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
16 იანვარი / 14:57
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
16 იანვარი / 14:57
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
16 იანვარი / 14:57
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
16 იანვარი / 14:57
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
16 იანვარი / 14:57
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
16 იანვარი / 14:57
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
16 იანვარი / 14:57
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
16 იანვარი / 14:57
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
16 იანვარი / 14:57
მთავარი
ვიდეოები