..
19 იანვარი / 17:04
შალვა ნათელაშვილი
..
19 იანვარი / 17:04
შალვა ნათელაშვილი

..
19 იანვარი / 17:04
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
19 იანვარი / 17:04
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
19 იანვარი / 17:04
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
19 იანვარი / 17:04
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
19 იანვარი / 17:04
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
19 იანვარი / 17:04
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
19 იანვარი / 17:04
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
19 იანვარი / 17:04
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
19 იანვარი / 17:04
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
19 იანვარი / 17:04