..
03 აგვისტო / 07:36
შალვა ნათელაშვილი
..
03 აგვისტო / 07:36
შალვა ნათელაშვილი

..
03 აგვისტო / 07:36
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
03 აგვისტო / 07:36
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
03 აგვისტო / 07:36
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
03 აგვისტო / 07:36
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
03 აგვისტო / 07:36
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
03 აგვისტო / 07:36
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
03 აგვისტო / 07:36
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
03 აგვისტო / 07:36
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
03 აგვისტო / 07:36
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
03 აგვისტო / 07:36