..
27 ნოემბერი / 05:58
შალვა ნათელაშვილი
..
27 ნოემბერი / 05:58
შალვა ნათელაშვილი

..
27 ნოემბერი / 05:58
ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ

ახალგაზრდა ლეიბორისტები თათბირობენ
27 ნოემბერი / 05:58
რეფორმები სკოლიდან დაიწყება

რეფორმები სკოლიდან დაიწყება
27 ნოემბერი / 05:58
ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას

ოპოზციურ მემორანდუმზე ხელის მოწერისას
27 ნოემბერი / 05:58
ოპოზციის შეხვედრა
ოპოზციის შეხვედრა
27 ნოემბერი / 05:58
შეხვედრა ამომრჩეველთან

შეხვედრა ამომრჩეველთან
27 ნოემბერი / 05:58
ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო ნომერი კვლავ 10-ია
27 ნოემბერი / 05:58
 განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში

განთავსდეს ამერიკის სამხედრო ბაზები საქართველოში
27 ნოემბერი / 05:58
მომავალი შენია!

მომავალი შენია!
27 ნოემბერი / 05:58
მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი

მსოფლიომ უნდა აღიაროს ქართველი ხალხის გენოციდი
27 ნოემბერი / 05:58
მთავარი